Najprościej. Arteterapia to terapia przez sztukę.

Jest wiele definicji arteterapii. Oto 3 z nich.

Amerykańskie Towarzystwo Arteterapii

Arteterapia jest zawodem związanym ze zdrowiem psychicznym. Stosuje proces twórczy w powstaniu wytworu artystycznego. Celem tych działań jest poprawa i wzmocnienie fizyczne, mentalne i emocjonalne samopoczucia klienta w każdym wieku. Badania w tym obszarze potwierdzają, że kreatywny proces twórzczy angażuje autoekspresję pozwalającą ludziom rozwiązywać konflikty i problemy, rozwijać interpersonalne umiejętności, problemy z zachowaniem, zmniejszać stres, polepszać poczucie własnej wartości i samoświadomości, osiągnąć wgląd.

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”

Arteterapia jest działalnością ukierunkowaną na człowieka i jego środowisko, mającą na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie zdrowia i dobrej jakości życia, prowadzoną przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, której specyfika polega na tym, że do realizacji tego celu wykorzystuje sztukę, w różnych jej formach, traktowaną jako narzędzie terapeutyczne oraz związek terapeutyczny zachodzący między prowadzącym terapię a jego podopiecznym.

Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”

Arteterapia jest formą ekspresyjnej terapii, opartej na przeświadczeniu, że kreatywny proces, wyrażony tworzeniem sztuki, ma wartość prozdrowotną. Arteterapia wymyka się jednak z prostych definicji, można ją więc opisywać zarówno z punktu widzenia kierunków sztuki i technik pracy, jak również zadań i form leczenia psychiatrycznego. W ramach arteterapii za mechanizmy leczące należy uznać: trening poznawczy, pozytywne wzmocnienie zdrowotne, przepracowanie zdarzeń traumatycznych, redukcja stresu, wpływ dynamiki grupowej (o ile jest to technika grupowa), socjalizacje, treningi asertywności, katharsis i inne. Celem arteterapii jest dobrostan psychiczny, a środkiem – ekspresja artystyczna.

Źródło: Arteterapia część 1, pod redakcją naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty, Warszawa 2014